Boligmarkedet i Norge

Boligmarkedet i Norge har vært svært aktivt og opplevd prisvekst de siste årene, spesielt i Oslo. En nylig rapport fra Nasjonal Senter for boligmarkedsforskning ved OsloMet har oppsummert boligmarkedet i Norge som følger:

Boligprisene var 1,7 prosent høyere ved utgangen av 2022 sammenlignet med utgangen av 2021.

Gjennomsnittsboligen kostet 4,400,000 (51,200 per kvadratmeter) i 2022, en økning på 4,9 prosent fra 2021.

Kristiansand hadde høyest prisvekst med 5,0 prosent, mens prisene i Follo falt med 1,7 prosent.

Oslo hadde de høyeste prisene på hele 89,100 kr per kvadratmeter.

Andelen tilgjengelige boliger for normale inntekter falt fra 30,8 prosent i 2021 til 27,7 prosent i 2022.

Antall bruktboliger som ble lagt ut for salg var på nivå med tidligere år, mens antall prosjekterte boliger som ble lagt ut for salg falt markert.

Etterspørselen etter boliger var høy i første halvår, men lavere enn tilbudet i andre halvår.

Leieprisene steg med 5,4 prosent i storbyene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) for nyinngåtte leiekontrakter.

Ifølge Handelsbankens nylig utgitt prognose så vil det være store regionale forskjeller i boligprisutviklingen fremover, og renteøkninger vil trolig føre til en ny bunn i boligmarkedet før prisene igjen stiger. Handelsbankens sjefsøkonom mener også at det vil være mangel på boliger i Oslo i mange år fremover, noe som vil bidra til fortsatt prispress og økning i boligprsene fremover. Vi har sett lignende prognoser i markedet, utgitt av blant annet Prognosesenteret, Norges Bank, SEB og andre banker. 

Vi forventer derfor økt etterspørsel etter våre leie til eie løsninger og håper å kunne stå til tjeneste for mange fremover. 

Relaterte innsikter

No items found.