Historisk lavt salg og igangsetting av nye boliger

Norsk boligmarked under press

Det er historisk lavt salg og igangsetting av nye boliger i Norge i første kvartal. Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentene, beskriver situasjonen som en krise for både næringen og landets boligforsyning. Ifølge en pressemelding fra Boligprodusentenes Forening, har salg og igangsetting av nye boliger aldri vært svakere i første kvartal siden målingene startet i 1999.

Statistikken viser at salget av nye boliger i mars 2023 var 44% lavere enn i mars 2022, mens igangsettingen var 64% lavere i samme periode. Hiim peker på renteøkninger, høye byggekostnader og økonomisk usikkerhet som årsaker til nedgangen og foreslår en rekke tiltak for å unngå en langvarig boligkrise. Disse inkluderer økte rammer for Husbankens boligkvalitet, flere virkemidler for Husbanken, et samarbeid mellom stat, kommune, Husbanken og utbyggere, samt finanspolitikk som demper rentepresset og kontrollerer inflasjonen.

Den strukturelle mangelen på tilbudet i boligmarkedet vil fortsette å legge press på boligprisene, og antallet tilgjengelige utleieboliger forventes å være begrenset i årene som kommer. I denne situasjonen kan leie til eie ordninger bli en god løsning og mulighet for våre kunder fremover.

Kilde: dn.no, Boligprodusentenes Forening

Relaterte innsikter

No items found.