Oslo opplever lavt boligtilbud

Meglere forventer at dette vil føre til hard konkurranse og økte boligpriser i tiden fremover

Usikkerhet rundt renten og boligprisutviklingen har ført til at flere venter med å legge boligen ut for salg. Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund påpeker at utbudet av bruktboliger i Oslo er lavere enn normalt.

Ifølge Eiendom Norge lå 1 291 bruktboliger ute for salg i Oslo ved utgangen av mars i år, noe som er det laveste antallet i perioden 2017 til nå, med unntak av samme tidspunkt i 2021. Geving forklarer at dette skyldes at det hittil i år er solgt flere bruktboliger enn det er lagt ut for salg. Han mener situasjonen i boligmarkedet er "helt spesiell" og at det er grunn til bekymring for et vedvarende press på tilbudssiden fremover.

Boligprisene i hovedstaden har fortsatt å stige etter nyttår og økte med 5,4 prosent fra januar til mars, men de var fortsatt 6,2 prosent lavere enn rekordhøye priser fra august i fjor. Geving tror det vil ta lang tid før det blir fart i nyboligmarkedet igjen, og han forventer at mange boligkjøpere vil være villige til å by høyere for å sikre seg en bolig før prisene øker ytterligere.

Boligforsker Mari O. Mamre ved NMBU tror også at prisutviklingen i april vil være sterk, til tross for en ny renteheving i mars. Hun mener at stigende renter og en svekket kjøpskapasitet blant mange gjør at mange kvier seg for å selge nå og utsetter boligsalget. Dette fører til konkurranse om det begrensede utbudet blant kjøperne og presser prisene opp.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren forventer også at utbudet tar seg opp fremover, men tror heller at det store slippet kommer etter sommeren. Meier mener at mange potensielle selgere venter på at markedet skal stabilisere seg og at renteøkningene skal avta før de velger å legge boligene sine ut for salg. Hun tror derfor at boligprisene vil fortsette å øke i enkelte områder av Oslo, spesielt i de mest populære nabolagene, men at prisveksten vil avta noe etter sommeren når utbudet forventes å ta seg opp.

Sammenfattende står Oslo overfor et lavt boligtilbud, og meglere forventer hard konkurranse og økte boligpriser i tiden fremover. Enkelte eksperter tror på et vårslipp i boligmarkedet, mens andre forventer at det store slippet kommer etter sommeren. Boligkjøpere og selgere må være forberedt på et konkurransepreget marked og ta hensyn til renteøkningene og den usikre prisutviklingen.

Kilde: DN

Relaterte innsikter

No items found.