Slik kommer du inn på boligmarkedet uten å oppfylle egenkapitalkravet

Å stille med egenkapital er den tradisjonelle og vanligste veien inn på boligmarkedet. I dagens økonomi med økte utgifter og høye boligpriser har det dessverre blitt stadig vanskeligere å oppfylle dette kravet. Veien mot boligdrømmen har dermed blitt mer utfordrende, særlig for førstegangskjøpere.

For at flere skal ha muligheten til eie sitt eget hjem, har det de siste årene blitt utviklet nye måter å kjøpe boligen på. Fremveksten av disse nye boligkjøpsmodellene gir deg muligheter til å overvinne egenkapitalkravet, den største hindringen, og begynne å ta fatt på din boligreise.

Med de nye boligkjøpsmodellene som leie-til-eie, deleie og bostart kan du komme inn på boligmarkedet uten egenkapital eller med lite egenkapital.

 

 Address Leie-til-eie

 

Å hjelpe deg til å bli boligeier er vår drivkraft for å utvikle en leie-til-eie-ordning.Vår leie-til-eie er en boligkjøpsmodell som gjør det mulig for deg å komme innpå boligmarkedet uten egenkapital. Med ordningen har du muligheten til å kjøpe boligen du leier, etter en viss tid med leie. I vårt tilfelle inngår du en langsiktig leieavtale, betaler et etableringsgebyr og får et valgfri rett til å kjøpe boligen til en forhåndsavtalt pris.

 

I leieperioden betaler du en markedsleie og sparer opp egenkapital for å overta eierskapet. Dersom du har en del egenkapital, kan du benytte det og bli medeier fra første dag. I så fall betaler du mindre leie til oss i måneden, noe som vil styrke din evne til å spare til egenkapital. Underveis i eller mot slutten av leieperioden har du anledning til å benytte deg av kjøpsretten. Retten kan benyttes flere ganger som betyr at du kan kjøpe andeler av boligen underveis, og på den måten skape eierskap så tidlig som mulig.

 

Fordeler ved vår leie-til-eie:

 • Sidenprisen er forhåndsavtalt, slipper du den klassiske budrunden med oss.
 • Du har rett, men ikke plikt, til å kjøpe boligen. Det betyr at du kan velge å ikke overta eierskapet dersom du ombestemmer deg. Denne fleksibiliteten gjør at du kan være mer robust overfor planlagte og ikke planlagte endringer.
 • Du har mulighet til å være medeier enten fra start eller underveis i avtaleperioden. Når det passer deg, kan du kjøpe andeler av boligen og begynne å få med verdistigningen i boligen på den delen du eier. Din månedlige leiekostnad blir også justert ned med din eierandel.

 

Ulemper ved vår leie-til-eie:

 • Ved å inngå en leie til eie-avtale med oss, betaler du for en rett til å kjøpe boligen, som er et etableringsgebyr. Hvis du bestemmer deg å ikke kjøpe boligen, kan du miste de pengene du har betalt for etableringsgebyret.
 • Du må ha evne til å spare til egenkapital for å overta eierskapet i boligen.
 • Selvom du har mulighet til å bli medeier med oss, som betyr at du får med verdistigningen i boligen på den delen du eier, er det fortsatt ikke like lønnsomt som å kunne kjøpe hele boligen fra start.

 

Hvaskjer hvis du inngår avtale sammen med din partner og slår opp med partneren?

 

Vår leie-til-eie modell byr på muligheter for fleksibilitet slik at du kan stå kraftigere i møte med uplanlagte endringer. Om dere har kjøpt andeler i boligen sammen, kan du kjøpe partneren ut av boligen. Alternativt, har vi en førsterett til å kjøpe ut deres andel, eventuelt kun din partner i dette tilfelle, slik at du kan fortsette avtalen med oss.

 

Det er mange eiendomsutviklere som tilbyr leie-til-eie på lignende vilkår i markedet. Likevel tilbyr disse aktørene et begrenset antall leie-til-eie boliger, og modellen er bare tilgjengelig for nyboligprosjekter. Det vil si at det er et begrenset utvalg av boliger og du må vente til boligen er ferdigbygget før du kan flytte inn. I tillegg må du som regel ha medlemskap hos disse boligutviklerne for å få tilbud om leie-til-eie, og de som skal få avtaler vanligvis er medlemmer med lengst ansiennitet. Derfor kan det være høy konkurranse og vanskelig å få tilbud.

 

Siden Address ikke er en eiendomsutvikler, står vi fritt til å investere i hvilken som helst bolig for å tilby leie til eie avtaler, inkludert boliger på annenhåndsmarkedet. Det betyr at du har mulighet til å flytte inn and komme innpå boligmarkedet med en gang. Dessuten er det et større utvalg av eiendommer, og du har dermed større sannsynlighet for å få din drømmebolig.

  

Deleie

 

Deleie er en ordning som gir deg mulighet til å kjøpe en del av en bolig og få hele boligen for deg selv. Dette er en ordning Address kan også tilby som en del av vår leie til eie løsning. I denne modellen eier du boligen sammen med tilbyderen i et sameie. Med at du kun kjøper en del av boligen, kan du komme inn på boligmarkedet uten å oppfylle egenkapitalkravet, som er minst 15% av boligens verdi. Hos andre aktører må du vanligvis kjøpe minst 50% av boligen, og dermed må du stille med minst 7,5% egenkapital. Utenom det kan du velge hvor stor eierandel du ønsker å kjøpe. Det betyr at du kan velge å kjøpe 50%, 60%, 70%, 80% eller 90% av boligen. For den delen av boligen som du ikke eier, leier du av tilbyderen og betaler et beløp tilsvarende markedsleie. I tillegg må du betale felleskostnader for din andel av boligen.Hvis det passer deg og din økonomi i fremtiden, har du mulighet til å øke din eierandel inntil du eier hele boligen selv.

Ved kjøp av bolig med Deleie må du selv bo i boligen som ditt primære bosted. Om du ønsker å øke eierandelen før overtakelse, er prisen på å kjøpe en eierandel lik den ordinære prisen fra kontraktsinngåelse. I tillegg må du betale et administrasjonsgebyr til tilbyderen og omkostninger som dekker de utgiftene knyttet til oppkjøpet ditt.

Hvis du ønsker å kjøpe en større eierandel etter overtakelse, vil prisen på å kjøpe en eierandel variere. Den vil i det minste tilsvare prisen på eierandelen da du kjøpte boligen, men den kan være høyere hvis boligprisene har økt. Prisøkningen justeres i henhold til prisindeksen fra Eiendom Norge for det gjeldende området. I så fall må du også betale et administrasjonsgebyr og omkostninger, som skal dekke kostnader forbundet med oppkjøpet ditt. Om tilbyderen etter tiår fremdeles eier en del av boligen, har de rett, men ikke plikt, til å kreve at sameiet oppløst og at hele boligen skal selges.

Fordeler ved deleie:

 • Du har fleksibiliteten til å velge selv hvor stor eierandel som passer deg og din lommebok. Dessuten har du rett, men ikke plikt, til å øke egen eierandel.
 • Du kommer deg inn på boligmarkedet med lavere egenkapitalkravet.

 

Ulemper ved deleie:

 • Det kan være tungt om du ønsker å eie hele boligen etter hvert, fordi du må spare opp til egenkapital samtidig som du betaler markedsleie.  
 • Modellen er kun tilgjengelig for nyboligprosjekter. Derfor må du vente en periode før dukan flytte inn.
 • Prisen på å kjøpe en eierandel er minst hva prisen på eierandelen var da du kjøpte boligen, men den kan være høyere hvis boligprisene har steget. Det vil si at selv om boligen har falt i verdi, må du kjøpe ut den andre eieren (tilbyderen)til samme pris som det de opprinnelig kjøpte sin andel for.

 

Bostart

  

Bostart er en boligkjøpsmodell som gir deg muligheten til å komme deg helt inn på boligmarkedet med mindre egenkapital.Med Bostart kan du kjøpe bolig til en lavere pris enn ordinær markedspris, mot at tilbyderen har rett, men ikke plikt, til å kjøpe den tilbake. Når du anskaffer boligen gjennom Bostart, blir du den fullverdige eieren av boligen. Imidlertid vil tilbyderen tinglyse en tinglysingssperre for å forsikre at tilbakekjøpsretten blir ivaretatt.

 

Dersom du ønsker å selge, har tilbyderen fortrinnsrett til å kjøpe tilbake boligen for opprinnelig salgspris, justert for prisutviklingen i markedet. Prisutviklingen tar utgangspunkt iEiendom Norges boligprisindeks, og beregnes fra da du overtok boligen og fram til du tar kontakt om tilbakekjøp. Hvis tilbyderen ikke ønsker å kjøpe, står du fritt til å selge boligen i markedet. Du kan ikke kjøpe deg ut av tilbakekjøpsretten.

 

Ved kjøp av bolig med Bostart må boligen være ditt primære bosted. Om du har kjøpt boligen med Bostart-kontrakten og ønsker å endre til ordinær kontrakt kan du gjøre det inntil fire måneder før overtakelse av boligen, mot et gebyr. Når du skal selge boligen, må du dekke en del av salgsomkostningene, tilsvarende 1% av tilbakekjøpsprisen, i tillegg til eierskiftegebyr, oppgjør og innhenting av boligopplysninger. Tilbyderen har også retten til å kreve at du innhenter boligsalgsrapport og tegner boligselgerforsikring, på egen regning.

 

 

Fordeler ved Bostart:

 • Du får kjøpe bolig til en lavere pris enn ordinær markedspris, som betyr lavere lånebehov og krav til egenkapital.
 • Du eier hele boligen fra start.

Ulemper ved Bostart:  

 • Du må fortsatt stille med 15%egenkapital til tross for at boligen tilbys til en rabattert pris. Eksempelvis, dersom en bolig til 4 millioner tilbys til 3,6 millioner (10% rabatt) så vil du fortsatte måtte stille opp med 540,000 kr i egenkapital.
 • Tilbyderen har en fortrinnsrett til å kjøpe boligen til opprinnelig rabattert salgspris, justert for boligprisindeksen. Det betyr at du ikke har mulighet til å legge boligen ut for salg i det åpne markedet og få best mulig bud og markedspris i en budrunde. Du har med andre ord begrenset hva du kan tjene på boligprisoppgang mot at du i dag betaler litt mindre.
 • Om boligprisene faller, vil prisen som tilbyderen kjøper boligen for være lavere enn det du betaler for boligen i utgangspunktet. Du vil altså ta et tap, på lik linje med andre boligeiere.
 • Ordningen er kun tilgjengelig for nybyggprosjekter. Du må derfor vente til boligen er ferdig bygget før du kan flytte inn.

Ønsker du å vite mer om hvordan vår ordning fungerer, ta gjerne kontakt med oss, eller legg inn et uforpliktende søknad her.

Relaterte innsikter

No items found.