Boligprisene fortsatte å falle i juli

Boligprisfallet som var registrert i juni fortsatte i juli, viser prisstatistikken til Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner var det imidlertid en liten oppgang i boligprisene. Eksperter er noe overrasket over den sesongjusterte oppgangen, og spår at den negative trenden trolig kommer til å fortsette utover høsten.

Boligprisutvikling i juli

 

 

Prisstatistikken viser at boligprisene sank med 1,1 prosent i juli. Imidlertid var det en liten oppgang på 0,2 prosent i de sesongjusterte prisene. Ved utgangen av juli var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge 3,95 millioner. Til sammenligning var dette tallet 4,65 millioner ved utgangen av forrige måned.

Dette er det andre registrerte boligprisfallet siden desember i fjor. Måneden før, i juni, sank boligprisene med 1,2 prosent etter å ha tatt seg opp til 7,7 prosent fra årsskiftet til mai. Etter juli-tallene har boligprisene så langt i år steget med 5,2 prosent.

 

Ifølge administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge var det store regionale variasjoner i boligprisutviklingen i juli:

·     Sterkest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand hvor prisene steg med 1,5 prosent etterfulgt av Stavanger med omegn med 1,4 prosent. Kristiansand og Stavanger med omegn har også den sterkeste prisutviklingen så langt i 2023, med henholdsvis 10,7 og 9,9 prosent økning.

·     I Oslo var det også en sterk utvikling med en sesongkorrigert oppgang på 0,5 prosent.

·     Svakest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Bergen med en nedgang på 2,9 prosent. 

·     Boligprisene sank også i Trondheim og Tromsø med henholdsvis 0,4 og 0,5 prosent. Tromsø har også den svakeste prisutviklingen så langt i år med en oppgang på 0,7 prosent.

  

Store forskjeller i boligprisutviklingen kan skyldes at juli generelt er en måned med få omsetninger og lite aktivitet. Eiendom Norge-sjefen påpeker at den svært sterke utviklingen i Kristiansand og Stavanger og den sterke utviklingen i Oslo har trukket opp den nasjonale boligprisutviklingen. At Kristiansand ogStavanger har den sterkeste prisveksten, henger sammen med økt aktivitet i næringslivet og en svak prisutvikling de siste årene i disse områdene, forklarer Lauridsen. Han antyder også at lav boligbygging kan være en pådriver for prisutviklingen i Oslo.

 

Til tross for den svake utviklingen i boligprisene, selges det fortsatt mange boliger i alle områder i Norge, ifølge Eiendom Norge-sjefen. Det har vært noe større aktivitet i bruktboligmarkedet i juli i år enn i fjor:

·     Det ble det solgt 4.134 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn i sammemåned i 2022.

·     3.667 boliger ble lagt ut for salg i hele landet, noe som er 13,8 prosent flere enn tilsvarende måned i fjor.

 

Så langt i år har det vært høy aktivitet i boligmarkedet. På landsbasis er 54.908 boliger solgt, noe som er 2,1 prosent flere enn på samme tid i fjor. Samtidig er lagt ut 60.451 boliger for salg, noe som er 5,7 prosent flere enn i samme periode i2022.

 

 

Sommerens prisfall vil trolig fortsette

 

 

Den sesongjusterte oppgangen i boligprisene var noe uventet for eksperter.Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken anser det som overraskende at boligmarkedet holder seg såpass godt, selv med alle rentehevingene fra NorgesBank. Likevel påpeker hun at juli-tallene ikke bør overtolkes på grunn av få bolighandler. Hun viser også til at antallet usolgte boliger er nærmest rekordhøyt i juli. Dette kan føre til større boligprisfall i løpet av høsten, spår hun.

 

På samme retning anslår Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, at boligprisene kan dempe seg i tiden som kommer. Julis sesongkorrigerte oppgang overrasket han noe, fordi markedsdynamikken og antallet boliger som ligger ute for salg skulle indikere at det også ville være en sesongjustert nedgang i boligprisene. Han indikerer at boligprisene i dag kan holde seg noe sterkere på grunn av at nyboligsalget har stoppet mye mer opp og dermed er noe av nyboligsalget flyttet over til bruktboliger. Imidlertid har markedsbalansen blitt betydelig verre, noe som peker i retning av at de sesongjusterte prisene også skal falle, ifølge han.

 

Eiendom Norge ser også for seg at det vil være en svakere utvikling i boligprisene fremover.

- Det er vanlig at boligprisene stiger mye i august, men et usikkerhetsmoment nå er den doble renteøkningen fra juni. Den som vil slå ut i bankenes utlånsrenter i august. Det vil påvirke boligprisene på nedsiden, sier Lauridsen.

 

I juni slo Norges Bank til med en dobbel renteheving og hevet styringsrenten til 3,75 prosent, som er det høyeste siden finanskrisen i 2008.Sentralbanken anslår videre en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten.Marte Herje Strømme i Prognosesenteret peker på at Norges Banks rentebeslutninger det som vil avgjøre den videre utviklingen i boligmarkedet. I tillegg vil arbeidsmarkedet også være med på å påvirke boligprisene. «Om arbeidsledigheten innenfor flere næringer tiltar utover høsten, vil det kunne påvirke boligmarkedet ved at det blir færre deltakere i budrunder», sier hun.

 

Kilder: Eiendom Norge, DN, E24

Relaterte innsikter

No items found.