Personvernerklæring

Personvernerklæring for Adress

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med plattformen "Adress".

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler for "Adress" er Adress AS, org.nr  (924491213) ved daglig leder. Når vi i denne personvernerklæringen bruker "vi" eller "oss" menes derfor Adress AS. Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på:

Postadresse                                            

Kirkeveien 53

0368 OSLO

E-post og telefonnummer:                                        

hello@myadress.no

+47 984 357 25

1. HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI         

Opplysninger du selv oppgir når du registrerer din interesse for våre tjenester på vår nettside eller registrerer deg for nyhetsbrev:

- Navn

- E-postadresse

- Mobilnummer

- Informasjon om nåværedne eierform til bolig, rammer og tidspunkt for finansieringsbehov

Opplysninger når du besøker våre hjemmesider:

- IP-adresse

- [Tilpasses input fra cookie consent leverandør] 

2. FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Type behandling/formål
Beskrivelse
Etablering av kundeforhold og kundeoppfølging.
Behandlingsgrunnlageter å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.
Markedsføring.

Du kan enten registrere deg for å motta nyhetsbrev og generell markedsføring fra oss.Du kan også registrere deg for å motta nyhetsbrev og markedsføring fra oss tilpasset deg.
Behandlingsgrunnlaget er å ivareta berettigede interesser,dersom vi innhenter personopplysninger om deg som et resultat av at du har eteksisterende kundeforhold med oss, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi kankontakte deg med informasjon om liknende produkter og tjenester, så lenge duikke har reservert deg mot slike henvendelser. Behandlingsgrunnlaget i andre tilfeller er dittsamtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.
Videreutvikling av tjenesten/systemutvikling og forbedring av kundeopplevelsen.
Behandlingsgrunnlaget er å ivareta berettigede  interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. vi har en berettiget interesse i  å tilby våre kunder en best mulig tjeneste.
Generelle henvendelser fra personer som ikke er eksisterende kunder
Behandlingsgrunnlaget er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Når du kontakter oss med kundehenvendelse har vi en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å kunne drive kundeservice overfor interessenter, og håndtere eventuelle henvendelser.

3. HVOR INNHENTES PERSONOPPLYSNINGENE FRA

Personopplysningene vi behandler om deg innhentes fra deg samt gjennom bruk av vår nettside.

4. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag :

  • Google Ireland Ltd.

Personopplysninger lagres i databaser hos Google Cloud Platform. Selskapet benytter skyen til drift av Appen og behandling av informasjon og personopplysninger. Det er avtalt at kun servere i EU skal brukes. Informasjonen behandles og lagres derfor i EU.

All behandling av personopplysninger skjer i EU/EØS. Dersom vi inngår avaler med nye databehandlere som innebærer overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at den som mottar og behandler opplysningene enten er i et land som på forhånd er anerkjent som trygt  av Europakommisjonen, eller er underlagt eller har signert en databehandleravtale som inneholder standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjonen eller tilsvarende.

5. LAGRINGSTID

Vi lagrer og behandler personopplysningene dine så lenge dette er nødvendig for det formål som begrunner behandlingen. Det innebærer at behandlingens lengde kan variere fra opplysning til opplysning.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes dersom du trekker ditt samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for å motta markedsføring fra oss.

Dersom du oppretter en bruker hos oss, vil dine personopplysninger lagres så lenge du beholder brukeren. Hvis du bestemmer deg for å slette/deaktivere brukeren din, vil vi slette de tilknyttede dataene. Vi kan imidlertid lagre personopplysninger i en lengre periode, dersom det skulle være nødvendig for å forfølge eventuelle rettskrav eller overholde rettslige forpliktelser.

Opplysninger fra kundetilbakemeldinger og generelle kundehenvendelser lagres i 12 måneder.

Markedsføringsrelaterte data lagres i inntil 3 år. Dersom vår berettigede interesse i å behandle dataene var behandlingsgrunnlaget, vil lagringen imidlertid opphøre dersom en slik berettiget interesse bortfaller, for eksempel fordi du har avsluttet et eksisterende kundeforhold. Dersom samtykke var behandlingsgrunnlaget, vil opplysningene slettes idet du trekker ditt samtykke.

Informasjonskapsler har slik varighet som angitt i våre personvernpolicy.

6. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER OPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

Dersom vi overfører dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS kan du kontakte oss for kopi av informasjon om beskyttelsesmekanismene for overføring eller informasjon om hvor informasjon om dette er tilgjengelig.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. I visse tilfeller kan denne fristen forlenges i ytterligere to måneder. Du vil i så fall bli informert om enhver slik forlengelse senest innen 30 dager etter at vi mottok din henvendelse sammen en begrunnelse for forsinkelsen.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av  personopplysninger hos oss.  At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

7. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8. ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

9. KONTAKT

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss eller ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen angitt innledningsvis i denne personvernerklæringen.