Ferske tall om leieprisene og nyboligmarkedet

Ifølge Boligprodusentenes Forening er første halvår 2023 det svakeste første halvår på salg og igangsetting av nye boliger. I tillegg viser Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk fortsatt vekst i leieprisene i andre kvartal 2023.

Svakeste førstehalvår på salg og igangsetting av nye boliger

 

Tallene fra Boligprodusentenes Forening viser at salg og igangsetting av nye boliger i første halvår 2023 er klart lavere enn i samme periode i 2022:

 

·     I første halvår er det solgt 6.945 boenheter, som er 39 prosent lavere enn samme periode i fjor. Salget per boligtyper hittil i år viser at antall solgte eneboliger er32 prosent under, småhus er 24 prosent under og leiligheter er 46 prosent under samme periode i 2022.

·     Det er igangsatt 8.138 boenheter, som er 43 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Igangsettingen per boligtype viser at antall igangsatte eneboliger er 22 prosent lavere, småhus er 42 prosent lavere og leiligheter er52 prosent lavere enn samme måned i fjor.

 

Ifølge administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene har de ikke målt en svakere første halvår på salg og igangsetting av nye boliger. Hiim påpeker at det årlig gjennomsnittlige boligbehovet er på 29.384 boenheter. Første halvårs svake salg og igangsetting av nye boliger vil derfor ha negativ innvirkning på fremtidig boligforsyning og den norske boligmodellen. Boligprodusentene-sjefen peker på behov for raskere og mer forutsigbare plan- og byggesaksprosesser, og behov for tiltak for at nedgang i nyboligmarkedet ikke vedvarer.

  

Juni-tallene viser at nyboligsalget fortsatte å senke. Til sammenligning er salget av nye bolig er i juni 2023 20 prosent lavere enn i samme måned i 2022. Imidlertid er det positivt at vi ser en liten oppgang i igangsetting av nye boliger i juni. Sammenlignet med juni i fjor steg igangsettingen med 14 prosent. Det er likevel den nest svakeste igangsettingen Boligprodusentene har målt i juni måned.

 

Salg og igangsetting av nye boliger i siste tolvmånedersperiode er også lavere enn forrige tolvmånedersperiode:

 

·     Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 14.953 boenheter, som er 37 prosent lavere enn forrige tolvmånedersperiode.

·     Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 18.557 boenheter, som er 27 prosent lavere forrige tolvmånedersperiode.

 

Markedet for nye fritidsboliger er også på nedgang, med 56 prosent færre solgte fritidsboliger i første halvår sammenlignet med fjoråret. Hittil i år er antall igangsatte nye fritidsboliger 39 prosent lavere enn samme periode i 2022.

 

 

Utleieprisene fortsatte å stige i årets andre kvartal

 

 

Hvert kvartal utgir Eiendom Norge utleieboligprisstatistikk, som er et samarbeid mellomEiendom Norge, Eiendomsverdi AS, FINN og profesjonelle utleieaktører. Statistikken dekker fire områder: Oslo, Bergen, Trondheim og området Stavanger og Sandnes.

 

I andre kvartal fortsatte leieprisene å øke i de fire store byene, med en oppgang på 1,7prosent. Prisøkningen er imidlertid lavere enn i første kvartal, da leieprisene steg med 4,4 prosent; og lavere enn i samme periode i 2022, da det var en oppgang på 2,7 prosent. Under året som helhet har utleieprisene klatret 9,3prosent.

 

Sterkest utvikling i andre kvartal hadde området Stavanger og Sandnes med en oppgang på 11,2prosent. I Trondheim og Oslo steg utleieprisene med henholdsvis 1,6 prosent og1,5 prosent. Bergen skilte seg fra de andre storbyene med en nedgang på 1,7prosent i leieprisene. I årets andre kvartal kostet det gjennomsnittlig17 633 kroner å leie en leilighet i Oslo, 16 320 kroner i Trondheim, 15 880 kroner i Bergen og 15 309 kroner i Stavanger/ Sandnes.

 

Det siste året har veksten i utleieprisene vært historisk sterk. Økningen har vært størst iStavanger og Sandnes med 13,2 prosent. Oslo har vært med på å lede an i utviklingen, med en oppgang på 10,1 prosent. I Trondheim og Bergen har leieprisveksten siste år vært mer moderat med henholdsvis 5,3 og 4,2 prosent.

 

Administreren dedirektør Henning Lauridsen i Eiendom Norge påpeker at den sterke utviklingen i Stavanger ogSandnes kan i stor grad skyldes oljekrisa som traff regionen i 2014.

-      Oljekrisa førte til at både bolig- og leieprisene sank mye, og nå er vi tilbake til et mer normalt nivå. Det gir en kraftig vekst i leieprisene, sier Lauridsen.

 

Eiendom Norge venter at leieprisene skal fortsette å øke fordi etterspørselen etter utleieboliger er sterk blant annet på grunn av flyktningstrømmen fra Ukraina. I tillegg har det vært en kraftig nedgang i utleietilbudet de siste årene.

 

Antallet boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av årets andre kvartal er 2867. Hvorav 1404 er i Oslo, 614 i Bergen, 552 i Trondheim og 297 i Stavanger/Sandnes.

 

-      Sammenlignet med før pandemien er utleietilbudet i de store byene redusert, og det spesielt i Oslo og Stavanger og Sandnes. Flere av Eiendom Norges medlemmer melder om at dette skyldes at mange solgte sine utleieboliger under pandemien på grunn av et svakt leiemarked den gang, i kombinasjonen med økt formuesbeskatning av sekundærbolig og høyere rente, sier Lauridsen.

  

Tredje kvartal er normalt det kvartalet med størst aktivitet i utleiemarkedet, ifølge EiendomNorge-sjefen. At utleietilbudet er så lavt inn tredje kvartal kan føre til at markedsbalansen forverrer seg, noe som kan presse leieprisene enda høyere.

Dessuten mener Lauridsen at vi risikerer en leieprisinflasjonsspiral fordi det er sannsynlig at mange nå justerer husleiene etter konsumprisindeksen (KPI), noe som husleieloven gir dem rett til å gjøre hver 12. måned.

 

-      Høyere rente øker avkastningskravet for utleiere og gir i neste omgang økte leiepriser. Deretter påvirker leieøkningene KPI fordi leieprisene i praksis utgjør nærmere en femtedel av KPI. Økt KPI gir høyere rente, samtidig som KPI og husleiene kan drive hverandre gjensidig gjennom anledning i husleieloven til å KPI-justere husleiene, forklarer han.

 

EiendomNorge-sjefen oppfordrer derfor Norges Bank å være mer varsomme i rentesettingen.

-      I motsatt fall kan de selv skape inflasjonen de skal bekjempe, avslutter Lauridsen.

 

 I en tid med reduserte utleietilbud og betydelig vekst i leieprisene håper vi i Address at vår leie-til-eie kan bidra til å lette markedsubalanse ved å tilby folk muligheten til å leie sitt fremtidig hjem og få en fot inn i boligmarkedet.

 

Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS, NRK, Boligprodusentenes Forening

Relaterte innsikter

No items found.