Nyboligmarkedet under sterkt press

Nyboligmarkedet har lenge vært preget av lav aktivitet, både når det gjelder salg og igangsetting av nye boliger. Denne trenden fortsatte gjennom oktober 2023, og tolvmånederssalget ligger nå under finanskrisenivået, ifølge en pressemelding fra Boligprodusentenes Forening. Den utfordrende situasjonen i nyboligmarkedet forsterker den allerede betydelige boligmangelen og legger ytterligere press på tilgjengeligheten av boliger.

Det svakeste nyboligsalget

 

 

Siden 1999 har Boligprodusentenes Forening ikke registrert et lavere nivå av tolvmånederssalget.

 

-             I oktober 2023 er tolvmånederssalget lavere enn bunnpunktet under finanskrisen, uttaler administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim.

 

 

I de siste tolvmånedene har salget av nye boliger opplevd en markant nedgang. Totalt antallsolgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 613 boenheter, et fall på 38 prosent sammenlignet med forrigetolvmånedersperiode. Salget per boligtype viser at eneboliger har 26 prosent lavere salg, mens småhus og leiligheter harhenholdsvis 17 prosent og 49 prosent lavere salg sammenlignet med forrigetolvmånedersperiode.

 

 

Hittil i år er det solgt 10 529 nye boliger, som er 35 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Salget av eneboliger og småhus har sanket med henholdsvis 24 prosent og 18 prosent i forhold til samme periode i 2022. For leiligheter er situasjon enda mer betydelig med en nedgang på 45 prosent.

 

 

Sammenlignet med oktober 2022 var salget i oktober i år 28 prosent lavere. De siste tre månedene (august, september og oktober) har det blitt solgt 2 969 nye boliger, en nedgang på 29 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I løpet av denne perioden ble det solgt 907 eneboliger, 658 småhus og 1 404 leiligheter, et fall på henholdsvis 13 prosent, 6 prosent, og 43 prosent sammenlignet med samme periode i 2022.

 

 

Lav igangsetting av nye boliger

 

 

Igangsettingen av nye boliger viser også en vedvarende nedgangstrend. Igangsettingen av nye boliger i oktober2023 ligger 12 prosent under nivået fra oktober 2022. I løpet av de siste tre månedene har det blitt igangsatt 3 652 nye boliger, som er 42 % lavere sammenlignet med samme periode i 2022. Igangsettingen per boligtype i denne perioden viser at eneboliger ligger 12 prosent under, småhus 3 prosent under, og leiligheter hele 61 prosent under tilsvarende periode i 2022.

 

 

Hittil i år har antallet igangsatte nye boliger vært 10 181 boenheter, en nedgang på 42 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Igangsettingen per boligtype i år viser at antallet igangsatte eneboliger er 19 prosent lavere, småhus er 30 prosent lavere, og leiligheter er 55 prosent lavere sammenlignet med samme periode i2022.

 

 

Totalt antalligangsatte nye boliger i den siste tolvmånedersperioden er 15 827 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Igangsettingen per boligtype viser at eneboliger er 19 prosent lavere, mens småhus og leiligheter har henholdsvis 22 prosent og 50 prosent lavere igangsetting sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

 

 

Langvarig utfordring for nyboligmarkedet

 

 

Boligprodusentenes Forening spår at markedet for salg og igangsetting av nye boliger dessverre skal falle ytterligere, siden det er varslet enda en renteheving i desember.

 

-             Krisen i nyboligmarkedet rammer alle som trenger bolig. Underdekningen er stor, og det vil ta tid å snu utviklingen og få boligproduksjonene opp på et nivå som dekker boligbehovet, sier Hiim.

 

Langs samme linjer mener Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, at det er ingen tegn til at aktiviteten skal ta seg opp.

 

-             Dette kan skape problemer i mange år fremover, godt ut i 2026 og 2027.

 

Midtgaard spår at allerede neste år kan det lave antallet nye boliger føre til utfordringer med tilbudet i boligmarkedet. Dette er i kontrast til dagens situasjon, hvor det for tiden er mange boliger tilgjengelige for salg. Hun mener at usikkerheten rundt hvor lenge renten i Norge vil forbli, preger markedet for nye boliger.

 

– Jeg tror mange fortsatt sitter på gjerdet, og heller kjøper en bruktbolig i stedet for en dyr ny bolig, sier hun.

 

Midtgaard påpeker at utbyggerne «møter motvind fra alle mulige kanter», inkludert stigende byggekostnader, betydelige lønnskostnader og utfordringer med å iverksette byggeprosjekter når det er begrenset etterspørsel etter boliger.

 

 

Svakt marked for nye fritidsboliger

 

I markedet for nye fritidsboliger er det også en vedvarende nedgangstrend:

 

Salget av nye fritidsboliger hittil i år har opplevd et fall på 47 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I løpet av den siste tolvmånedersperioden ble 1 963 enheter solgt, som er 47 prosent lavere enn den foregående tolvmånedersperioden.

 

Hittil i år er igangsetting av nye fritidsboliger 40 prosent under tilsvarende periode i 2022. I perioden frao ktober 2022 til oktober 2023 ble 3 412 enheter igangsatt, en nedgang på 33 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Kilder: Boligprodusentenes Forening, E24

Relaterte innsikter

No items found.