Rekordvekst i leieprisene

Rekordvekst i leieprisene i Norge - Oslo leder an

Leieprisene i Norges største byer har opplevd en historisk vekst i første kvartal 2023, med størst økning i Oslo. Ifølge ferske tall fra Eiendom Norge har prisene i Oslo økt med 11,9% sammenlignet med første kvartal i fjor. Gjennomsnittlig leieprisvekst i de fire største norske byene har steget 4,4% fra fjerde kvartal 2022 til første kvartal 2023, og 10,4% det siste året.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge uttaler at de aldri før har målt en så sterk vekst i leieprisene i Norge. I første kvartal 2023 hadde Oslo den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,3%, etterfulgt av Bergen med en økning på 4%. Stavanger hadde en mer moderat vekst på 1%, mens leieprisene i Trondheim falt med 1,1%.

Årsveksten i leiepriser var 7% i Stavanger og Sandnes, 6,3% i Trondheim, og 2,6% i Bergen. Lauridsen påpeker at mange utleiere nå justerer opp husleiene grunnet økte kostnader og høyere renter. Eiendom Norge forventer at leieprisene vil fortsette å stige.På tross av den sterke veksten, har utbudet av leieboliger økt litt og ligger nå stabilt på et normalt nivå. Ved utgangen av første kvartal 2023 var det 2854 boliger til leie på Finn.no i de store byene.

Eiendom Norge advarer mot Skatteutvalgets forslag om å øke boligskatten og fjerne skattefri utleie i andel av egen bolig. Lauridsen mener at skattlegging av småskala privat utleie vil redusere tilbudet av utleieboliger og føre til enda høyere leiepriser, noe som ofte rammer de svakeste husholdningene.

Kilder: Eiendom Norge, dn.no

Relaterte innsikter

No items found.