Svak utvikling i norske boligpriser i august

Etter to måneder med nedgang var det et svakt oppsving i boligprisene i august, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Imidlertid er årets august den svakeste august-måneden i boligprisstatistikkens 20-års historie. Eksperter påpeker at rentehevingene har begynt å slå igjennom, og forventer at boligprisene vil sanke mot slutten av året.

 

Boligmarkedssituasjon i august

  

Ifølge statistikken økte boligprisene 0,4 prosent fra juli til august. Korrigert for sesongvariasjoner var det likevel en nedgang på 0,6 prosent i boligprisene. Ved utgangen av august var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge 4,55 millioner, opp fra 3,95 millioner ved utgangen av juli. Etter august-tallene ender vi med en oppgang på 5,7 prosent i boligprisene siden årsskiftet. Imidlertid er boligprisene 1,6 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Sterkeste sesongkorrigert utvikling i august hadde Bergen hvor boligprisene økte 1,2 prosent. I Drammen med omegn sank boligprisene med 2,2 prosent, som var den svakeste sesongkorrigerte utviklingen i august. Så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger med omegn den sterkeste utviklingen, med henholdsvis 10,4 og 9,7 prosent økning. Svakest prisutvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 2,7 prosent.

I august lå det 18.034 usolgte boliger på det norske annenhånds boligmarkedet, noe som er på rekordnivå i statistikkens historie siden 2009. Samtidig ble det registrert høy aktivitet i boligmarkedet forrige måned:

 

·      I august ble det solgt 9.270 boliger, noe som er 2,6 prosent færre enn i samme måned i 2022.

·      Så langt i år er det solgt 64.178 boliger, noe som er 1,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

·      I august ble det lagt ut 13.318 boliger for salg, noe som er 4,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

·      Så langt i år er det lagt ut 73.769 boliger, noe som er 5,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

 

Ifølge administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge er antallet boliger på bruktmarkedet markant høyere i år enn i 2022, og både antallet boliger som er lagt ut og solgt så langt i 2023 er på nivå med 2019. I august tok det i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i Norge, ned fra 47 dager i juli. Likevel er dette 9 dager flere enn tilsvarende måned i fjor. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 24 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager. 

En trolig begynnelse på en kjølig bolighøst

  

August er normalt en sterk måned for boligprisene. Ifølge Eiendom Norge-sjefen kan den unormale svake utviklingen i august skyldes at rentehevingene begynner nå å bite på boligprisene. Langs samme linje antyder analytiker Marte Herje Strømme i Prognosesenteret at nedgangen i boligmarkedet tydelig viser at renteøkningene starter nå å slå igjennom husholdningenes økonomi.

 

Mange eksperter spår at boligprisutviklingen vil være noe svakere enn vanlig i tiden som kommer.

-       Vi venter en svakere utvikling i boligprisene utover høsten, og det er ikke usannsynlig at vi vil få et tilsvarende forløp i boligprisene som i fjor. Høsten 2022 falt boligprisene krapt frem mot jul, før det snudde i januar med lettelsene i utlånsforskriften, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

 

Denne prognosen har også Strømme i Prognosesenteret og seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets.

-         Dette er starten på en sur bolighøst, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets.

 

Midtgaard påpeker at tilbudssiden i bruktmarkedet fortsatt er sterk, noe som peker mot fall i boligprisene fremover. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets uttrykker også at de venter en kjølig bolighøst og et fall på fem prosent i boligprisene fremover. Imidlertid anslår økonomene at høstens trolige boligprisfall ikke vil vedvare. Midtgaard spår at det vil være en flat utvikling i boligprisene gjennom neste år, og legger til grunn en korreksjon gjennom høsten i år.

-       Når vi kommer til starten av 2024 vil boligmarkedet være på et nivå som reflekterer det nye rentenivået, slik at når våren kommer vil bunnen være nådd. Vi kan da se for oss en oppgang i de sesongjusterte prisene, legger hun til.

 

På samme retningen peker Strømme i Prognosesenteret på at den lave boligbyggingen vil på sikt føre til svakere tilbudsside og potensielt føre til sterkere boligprisvekst. Hun spår at det blir svakere priser i høst, men skiftet i boligprisutviklingen vil nok komme mot slutten av neste år og inn i 2025. Ifølge Prognosesenterets nye anslag er det lite sannsynlig at igangsetting av nye boliger vil møte boligbehovet i tiden som kommer. En svak tilbudsside vil mulig skape høyt press i det eksisterende boligmarkedet, sier Strømme.

 

Eiendom Norge-sjef Lauridsen uttrykker også sin bekymring for boligmarkedet fremover:

- En svak utvikling i bruktboligprisene vil forverre tilstandene i nyboligmarkedet, hvor vi nå har den svakeste utviklingen siden bankkrisen 1988-1992.

Lauridsen understreker behov for at stabilitet i Norges Banks styringsrente, avskaffing av utlånsforskriften og økt boligbygging slik at vi kan vi lavere boligpriser og den norske eierlinjen kan videreutvikles.

Boligprisfall i Oslo

 

Hittil i år har Oslo vært et av områdene som har den sterkeste prisutviklingen.Ikke desto mindre viser prisstatistikken at det var en nedgang på 1 prosent i boligprisene i Oslo forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 1,4 prosent i hovedstaden. Det er den første gangen siden 2019at boligprisene falt i Oslo i en august-måned. Til sammenligning steg boligprisene i Oslo med 0,8 prosent i august i fjor, 1,6 prosent i 2020 og 1,2prosent i 2019.

 

Siden årsskiftet har det vært en oppgang på 5,8 prosent i boligprisene iOslo. Imidlertid var Oslos boligprisene 1,3 prosent lavere i august i år enn tilsvarende måned i fjor. Ved utgangen av august var gjennomsnittsprisen for en bolig i Oslo 6,35 millioner.

Det er heldigvis ikke bare negative nyheter i det nåværende boligmarkedet. Leder i FINN eiendom, Jørgen Hellestveit, forteller at antallet boliger som ligger til salgs på markedsplassen på FINN er nå 18.600 boliger. Selv om dette antallet er færre enn i årene før pandemien, er det 25 prosent høyere enn samme dag i 2022.

 -       Basert på våre data så virker det som at boligmarkedet er på vei mot en normalisering og at vi er på vei tilbake til et mer balansert boligmarked i Oslo, forteller Hellestveit.

 

Kilder: Eiendom Norge, DN (1), DN (2), E24, NRK

Relaterte innsikter

No items found.