Tips til deg som skal kjøpe bolig

Å kjøpe bolig er som regel en av de mest betydningsfulle beslutningene vi tar i løpet av livet. Enten du er i ferd med å kjøpe din aller første bolig eller har tidligere erfaring med denne prosessen, er det flere vesentlige aspekter som krever nøye overveielse. Denne artikkelen tar sikte på å gi deg noen tips før du kjøper bolig, slik at du kan styrke din trygghet og forståelse i boligprosessen.

 

Hos Address er vi opptatt av å gjøre boligmarkedet mer tilgjengelig og å styrke tryggheten din gjennom boligreisen. Derfor ønsker vi å dele nyttige og relevante tips som kan hjelpe deg på veien mot din drømmebolig.

 

Her er våre tips til deg som står foran et av de største kjøpene i livet ditt:

 

1.      Forstå din økonomi

2.     Sett deg inn i utlånsforskriften

3.     Følg med på markedssituasjonen

4.     Tenk langsiktig

5.     Undersøk ulike områder

6.    Bli kjent med kjøpsprosessen

7.     Finn beste boliglån

8.    Skaff deg finansieringsbevis

9.    Sjekk boligens tilstand

  

1.     Forstå din økonomi

 

For å kartlegge hvor mye boliglån du kan ha og betjene, er det nødvendig å først sette deg grundig inn i din nåværende økonomiske situasjon. Det inkluderer å lage en oversikt over inntektene dine, varierte utgifter, eksisterende gjeld, forbruksmønstre og potensielle sparemuligheter. Denne prosessen vil gi deg et realistisk bilde av hvor mye du har råd til å investere i et boligkjøp og hva du kan sette av til de månedlige låneforpliktelsene.

 

En slik gjennomgang vil i tillegg gi et grunnlag for å planlegge din fremtidige økonomi og livsstil etter boligkjøpet. Tenk nøye på hvordan du ønsker å leve etter at du har kjøpt bolig og må håndtere boligkostnadene i tillegg til dine nåværende utgifter. Ønsker du hyppige restaurantbesøk? Har du en lidenskap for å reise og vil sette av midler til dette? Det er klokt å ta stilling til både dine behov og ønsker når du vurderer størrelsen på det boliglånet du kan trygt betjene.

 

2.     Sett deg inn i utlånsforskriften

 

Før du kjøper bolig, er det viktig å kjenne til de gjeldende reglene og forskriftene knyttet til boliglån, da dette kan påvirke lånevilkårene og din evne til å kjøpe en bolig. Forståelse av denne forskriften hjelper deg med å vite hvilke betingelser du kan forvente og hvor stor egenkapital du må forberede. Utlånsforskriften omfatter at:

·     Du må ha en egenkapital på minst 15% av boligens verdi når du skal låne til bolig.Det betyr at du må ha minst 600.000 kroner for å få nok lån til å kjøpe en bolig på 4 millioner. Det er viktig å huske på at boligprisen som de 15% skal regnes ut fra er summen av siste bud, fellesgjeld og omkostninger.  

·     Din samlede gjeld kan ikke være større enn fem ganger brutto inntekt. Det vil si at hvis du tjener 500.000 kroner og har 200.000 kroner i studielån, kan du maksimalt låne (5 x 500.000) - 200.000 = 2.300.000 kroner til bolig. Andre typer gjeld som billån og rammer på kredittkort skal også regnes inn i beregningssummen.

·     Du skal kunne tåle en renteøkning på 3 prosentpoeng. Dette er en såkalt rentestresstest, som bankene gjennomfører for å sjekke om du vil ha tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold ved en renteøkning på 3 prosentpoeng på din samlede gjeld. Det vil si at hvis boliglånsrenten er på 4,5%, må din økonomi tåle en boliglånsrente på 7,5%.Samtidig må din privatøkonomi minst tåle en rente på 7 prosent.

 

Utlånsforskriften fastsetter også at bankene har en fleksibilitetskvote, noe som betyr at bankene har mulighet til å gjøre noen avvik fra reglene. Utenfor Oslo kan bankene avvike reglene i maksimalt 10% av utlånsvolumet hvert kvartal, mens fleksibilitetskvoten i Oslo er 8%. Det vil si at bankene kan gi deg lån selv om du ikke har nok egenkapital, eller du kan låne mer enn fem ganger inntekten din. Dette vil likevel medføre større risiko for gjeldsproblemer og høyereutgifter til betjening av boliglån.

 

Utlånsforskriften omfatter ingen krav om fast ansettelse. Dermed må du ikke ha fast jobb for å få boliglån. Likevel vil banken da ha andre krav til deg og kreve mer dokumentasjon fra deg for å sjekke om du har tilstrekkelig sikkerhet, betalingsevne og betalingsvilje.

 

Vedå sette deg inn i utlånsforskriften, blir det enklere for deg å navigere i boligkjøpsprosessen.

  

3.     Følg med på markedssituasjonen

 

Det kan også være en god idé å holde deg oppdatert på den nåværende tilstanden i boligmarkedet.Boligpriser, tilbud og etterspørsel kan variere betydelig over tid og i ulike områder. Å holde deg oppdatert på den nåværende tilstanden i boligmarkedet kan være nyttig for å ta velinformerte beslutninger i boligkjøpsprosessen. Dette innebærer å følge med på markedstrender, analysere prisendringer og evaluere tilgjengeligheten av boliger i området du er interessert i:

 

Markedstrender: Sjekk hvordan boligprisene har utviklet seg over tid i det aktuelle området eller i forskjellige områder. Er prisene stigende, synkende eller relativt stabile? Dette kan gi deg informasjon om det er et passende tidspunkt for boligkjøp, eller om det kan være lønnsomt å investere i visse områder, spesielt hvis du vurderer å selge boligen i fremtiden.

 

Prisendringer: Vurder om det er sesongvariasjoner i boligprisene eller om det er spesielle faktorer som påvirker markedet, for eksempel økonomiske hendelser eller markedets utvikling.

 

Tilgjengelighet av boliger: Undersøk hvor mange boliger som er tilgjengelige i området, og hvordan dette forholdet mellom tilbud og etterspørsel kan påvirke prisene og din mulighet til å finn eden rette boligen.

 

Endringer i reguleringer: Hold deg oppdatert på endringer i reglene og forskriftene. For eksempel senket regjeringen i desember i fjor kravene til hvor stor renteoppgang økonomien din må tåle, noe som har gjort det lettere å låne penger i 2023. Slike endringer i utlånsforskriften gjør det gunstigere for deg å kjøpe bolig.

 

Endringer i styringsrenten:Styringsrenten er Norges Banks viktigste verktøy for å regulere prisveksten og utviklingen i den norske økonomien. I løpet av 2023 har Norges Bank øktstyringsrenten fra 2,75 % til 4,25 %, som er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008. Disse endringene i styringsrenten har ført til økte lånsrentene, inkludert boliglånsrenten. Flere banker har fulgt sentralbankens fotspor og hevet renten på boliglån, og dette har hatt en betydelig innvirkning på økonomien til norske husholdninger. Før du vurderer å kjøpe bolig, er det viktig å holde deg oppdatert på endringer i styringsrenten og hvordan dette påvirker boliglån.

 

Ien tid hvor boliglån har blitt dyrere, kan det også være lurt å utforske alternative måter å komme inn på boligmarkedet, som for eksempel vår leie-til-eie-ordning. Gjennom leie-til-eie-ordningen kan du utsette behovet for et boliglån, noe som kan være gunstig i en periode hvor rentekostnadene tar opp en betydelig del av din disponible inntekt. I tillegg gir denne ordningen deg muligheten til å ta en mer gjennomtenkt beslutning om når det er riktig tidspunkt å kjøpe bolig på.

 

4.    Tenk langsiktig

 

Før du tar skrittet med å kjøpe en bolig, er det klokt å tenke langsiktig og reflektere grundig over fremtiden. Dette innebærer å nøye vurdere hvordan boligvalget passer inn i dine kommende planer og livsmål. Boligkjøp er typisk en betydelig langsiktig investering. Hvis du planlegger å bo i boligen i mange år, er det essensielt å ta hensyn til din nåværende livssituasjon og tenke på hvordan den kan utvikle seg over tid, inkludert eventuelle endringer i familiens behov, jobbsituasjon eller økonomiske fremtidsutsikter.

 

For deg som vurderer å selge boligen på et senere tidspunkt, er det viktig å ha en strategi som inkluderer å bo i boligen i minst fire år, spesielt med tanke på kjøps-og salgsomkostningene. En annen relevant faktor er skattemessig, hvor minst 12 måneders boligopphold i løpet av de siste to årene er nødvendig for å kunne selge boligen skattefritt. Av den grunn er det nødvendig å ha dine fremtidige planer og mål i tankene mens du leter etter din drømmebolig eller nærmer deg et boligkjøp.

 

5.     Undersøk ulike områder

 

I tillegg til å ha en langsiktig tankegang, er det essensielt å nøye vurdere området hvor du ønsker å kjøpe bolig. Området spiller en avgjørende rolle for din generelle livskvalitet, derfor er det klokt å grundig utforske ulike nabolag og områder før du treffer en beslutning.

 

Still deg selv en rekke spørsmål mens du søker etter din drømmebolig. Er tilgjengelige transportmuligheter viktige for deg? Foretrekker du å bo i nærheten av naturskjønne områder? Ta hensyn til dine personlige prioriteringer og vurder ulike områder med tanke på faktorer som sikkerhet, skolekvalitet, avstand til arbeidsplasser, tilgjengelighet til butikker og fasiliteter som passer din livsstil og behov.

 

6.    Bli kjent med kjøpsprosessen

 

Det kan være svært nyttig å lære deg om kjøpsprosessen, da dette vil hjelpe deg med å forstå hva som forventes av deg som boligkjøper. Ta deg tid til å bli kjent med de ulike trinnene som er involvert i boligkjøpsprosessen, inkludert visning, budgivning, kontraktsinngåelse og overtagelse. Søk råd og veiledning fra tidligere boligkjøpere og profesjonelle når det er nødvendig. Jo mer du vet om denne prosessen, jo bedre rustet vil du være til å navigere gjennom den med trygghet og selvsikkerhet.

  

7.     Finn beste boliglån

 

Etter boligkjøpet vil boliglånet utgjøre en betydelig del av din tilgjengelige inntekt. Derfor er det avgjørende å undersøke boliglånsrenter som passer din situasjon og behov. Forbrukerrådets Finansportalen tilbyr en kalkulator som gjennom søker alle deres registrerte boliglånsprodukter for å finne de som passer deg. Du trenger bare å fylle ut informasjon som lånesum, boligens verdi, din alder og nedbetalingstiden. Med dette verktøyet kan du sammenligne forskjellige banker i markedet. I tillegg er det viktig å vurdere nøye om fast rente eller flytende rente, samt hvilken type lån som er mest egnet for din økonomiske situasjon.

 

8.    Skaff deg finansieringsbevis

 

Når du vurderer å kjøp bolig, er det lurt å skaffe deg et finansieringsbevis. Dette dokumentet, utstedes av en bank, gir deg en klar oversikt over de økonomiske rammene for ditt boligkjøp. Det inkluderer to viktige aspekter:

 

Maksimal lånesum: Din bank vil evaluere din økonomiske situasjon, inkludert inntekt, utgifter og gjeld, for å fastslå den høyeste lånesummen de er villige til å tilby deg. Dette beløpet er viktig, fordi bestemmer hvor mye kapital du trenger å tilgjengeliggjøre for boligkjøpet.

 

Total kjøpesum du har råd til: Basert på den maksimale lånesummen og eventuell egenkapital du har tilgjengelig, vil finansieringsbeviset gi deg en klar forståelse av den totale kjøpesummen du har økonomisk bæreevne til. Dette gir deg et realistisk rammeverk for å lete etter boliger som passer innenfor din økonomiske komfortsone.

 

Det viktigste aspektet ved å skaffe deg et finansieringsbevis er at det gir deg trygghet og innsikt når du deltar i budrunden på drømmeboligen din. Du vet nøyaktig hvor langt du kan strekke deg i budrunden, og du unngår å by på boliger som er utenfor din økonomiske rekkevidde. Dette kan spare deg for unødvendig tid og frustrasjon, samtidig som det øker sjansene for å få akseptert ditt bud på en bolig som oppfyller dine behov og ønsker. Derfor er det lurt å ha finansieringsbeviset på plass når du er klar for å delta i visninger. Det er viktig å merke seg at gyldigheten av finansieringsbeviset er begrenset i tid, men det kan fornyes etter behov.

 

9.    Sjekk boligens tilstand

 

Når du har bestemt deg for din drømmebolig, er det viktig at du leser prospektet og/ eller tilstandsrapporten nøye før du kjøper boligen. Prospektet inneholder en beskrivelse av boligen og all nødvendig informasjon som selger kan gi deg. Som boligkjøper har du en undersøkelsesplikt. Dette betyr at det vil være svært vanskelig for deg å reklamere mot selgeren eller eierskifteforsikringsselskapet hvis du oppdager feil etter at du har kjøpt boligen. Derfor er det nødvendig å sette deg godt inn i boligens dokumenter. Hvis du trenger mer informasjon, må du kontakte selgeren eller megleren og be om skriftlige svar på spørsmålene dine.

 

Det er også klokt å være forberedt når du går på visning. Visning er din sjanse til å undersøke boligen fysisk og få svar på de tingene du lurer på om boligen. Deter viktig å skaffe så mye informasjon som mulig om boligen, og det er tilrådelig å være grundig og kritisk i din vurdering. Husk å sjekke boligens tekniske standard i tillegg til boligens utseende. Lag en liste over de kriteriene du trenger å sjekke og som er viktige for deg, som for eksempel rør, sluk, vinduer, boligens utsikt, lydisolerende evne eller tilgang til varierte fasiliteter. Hvis viktig informasjon kommer frem under visningen, som ikke er nevnt i dokumentene, er det lurt å bekrefte disse opplysningene med megleren.

 

Hvis du er usikker på boligens tilstand, har du muligheten til å kreve en boligsalgsrapport. Rapporten innebærer en grundigere gjennomgang av vegger, drenering, rør og elektrisk anlegg enn det som vanligvis utføres i en tradisjonell takst.

 

Undersøk også om det er planlagte endringer for området du vurderer å flytte til, for eksempel bygging av motorveier eller høyhus, som potensielt kan ha innvirkning på boligmiljøet og verdien av eiendommen.

Relaterte innsikter

No items found.