Boligpriser og utleieutfordringer når nye høyder

Det har vært en kraftig vekst i boligprisene i Norge i 2023, med en økning på 7,7 prosent siden årsskiftet. Den gjennomsnittlige boligprisen er nå 4,7 millioner kroner, og i Oslo er gjennomsnittsprisen 6,5 millioner kroner, som er syv prosent høyere enn ved inngangen til året. Dette skjer til tross for åtte renteøkninger fra Norges Bank det siste året, samt økte priser på mat, forsikring, ferie og strøm.

Samtidig faller andelen utleieboliger i storbyene, med over 6000 utleieboliger forsvunnet bare fra Oslo de siste årene. Dette utgjør mer enn ti prosent av alle utleieboligene i Oslo. I tillegg har ligningsverdien på sekundærboliger økt med over 400 prosent de siste fem årene, noe som har ført til at flere utleiere ser utleie av boliger som et tapsprosjekt, grunnet høy formuesskatt og utbytteskatt. I noen tilfeller taper eiere penger på å leie ut boliger, og dette har ført til en drastisk nedgang i tilbudet av utleieboliger.

I en tid der leieprisene har økt med over ti prosent, noe som er den høyeste økningen Eiendom Norge noen gang har målt, kan dette ha store konsekvenser for dem som leier og for førstegangskjøpere som ikke får hjelp av "foreldrebanken". Bortfallet av utleieboliger, sammen med de økende eier kostnadene, vil trolig føre til en ytterligere økning i leiepriser på mellom 40 til 60 prosent i løpet av de neste årene.

Disse boligmarkedstrendene er dystre, men de illustrerer også tydelig behovet for nye tilnærminger til boligmarkedet.Leie-til-eie kan være nøkkelen til å løse dette komplekse puslespillet, og gir håp til de mange som drømmer om å eie sin egen bolig i en tid med høye boligpriser og fallende tilgjengelighet av utleieboliger.

 

Kilder: Dagens Næringsliv

Relaterte innsikter

No items found.