Vår misjon

Artikkelen "Det globale boligmarkedet er ødelagt, og det deler hele land" fra Bloomberg, oppsummerer hvorfor vi grunnla Address - et selskap som gjør det mulig for folk å finansiere boligeiendom gjennom en leie-til-eie-modell, og gir flere mennesker muligheten til å eie sitt eget hjem.

Overkommelige boliger er det mindre tilgang til over hele verden, og Norge er intet unntak. Å eie sitt eget hjem har vært en viktig kilde til verdiskaping i generasjoner, men denne muligheten er nå svekket, noe som fører til økende sosiale forskjeller i vårt samfunn. Dette har skapt en ond sirkel hvor boligpris-til-inntektsgapet øker, og de som ikke eier boligen sin blir stadig mer etterlatt.

Arena for Journalism in Europe koordinerte et stort prosjekt kalt "Cities For Rent", som undersøkte boligmarkedet i Europa. Forskningen deres viser at mengden penger fra institusjonelle investorer som går inn i boligeiendom for utleie har eksplodert. Andelen boligeiendom som leies ut blant befolkningen, sammenlignet med å være eid, øker i alle store europeiske byer. Over 80 % av befolkningen i Berlin leier! Noen hevder at dette er en kulturell ting. Vi vil gjerne utfordre den hypotesen. Hvis du hadde to valg, å eie boligen din eller å leie boligen din, tror vi at de fleste, uansett hvor de kommer fra eller hvor de bor, ville valgt å eie.

Photo by Eirik Skarstein on Unsplash

I Norge har vi den såkalte Sykepleier Indeksen, en statistikk som viser oss hvor mye boligeiendom en person med gjennomsnittslønn har råd til. I 2022 var tallet 1,5 % i Oslo (ned fra 1,7 % i 2021 og 2,5 % året før), som er prosentandelen av eiendommer en person har råd til med en gjennomsnittslønn på 600 000 kroner per år og med 450 000 kroner i besparelser. Med andre ord, en vanlig person har ikke råd til 98,5 % av boligene i Oslo! Dette er et lokalt eksempel på en global krise for rimelige boliger, både i utviklede og utviklingsland, og pandemien har bare forverret situasjonen.

Leie til eie boliger

Hos Address jobber vi med en løsning for å gjøre det enklere å eie sitt eget hjem ved å tilby leie-til-eie boliger. Dette betyr at vi investerer i en bolig for kundene våre, slik at de kan få en hjelpende hånd på bolig reisen.

En vanlig person har ikke råd til 98,5 % av boligene i Oslo. Dette er et lokalt eksempel på en global krise for rimelige boliger, både i utviklede og utviklingsland, og pandemien har bare forverret situasjonen.

Vår løsning er sentrert rundt konseptet om deling av risiko, eller som man kaller det på engelsk, "skin-in-the-game". Dette betyr at både Address og kundene våre har en økonomisk interesse i eiendommen, og dermed deler vi risikoen og mulighetene for verdistigning.

For å tilby denne løsningen må vi ha tilgang til kapital som vi investerer i eiendommer for kundene våre. Vi kan ikke kjøpe opp all tilgjengelig eiendom og dermed drive opp prisene, da vi kun investerer i et begrenset antall eiendommer. I tillegg er våre leie-til-eie-modeller designet for å være prisregulerende, da prisen på eiendommen er bestemt på forhånd og vil ikke øke drastisk, slik som i et konvensjonelt boligmarked.

Vi mener at vår modell kan bidra til å løse den økende globale krisen for rimelige boliger. Ved å gi flere mennesker tilgang til å eie et hjem, kan vi skape større økonomisk stabilitet, bidra til integrering og redusere sosiale ulikheter.

Vi håper at flere vil vurdere vårt tilbud om leie-til-eie-boliger som en mulighet til å realisere drømmen om å eie sitt eget hjem. Sammen kan vi jobbe for å skape en mer rettferdig og bærekraftig boligøkonomi for alle.

Relaterte innsikter

No items found.