Vi er i en boligkrise

Boligbyggingen i Norge har opplevd en dramatisk nedgang så langt i 2023, med en reduksjon av igangsetting av nye boliger på nesten 50% sammenlignet med samme periode i 2022, ifølge Boligprodusentenes Forening. Direktøren, Lars Jacob Hiim, uttrykker bekymring for at denne trenden kan føre til en langvarig boligkrise.

I april 2023 var salget av nye boliger 35% lavere enn i april 2022, mens igangsettingen av nye boliger hadde sunket med 41% sammenlignet med samme periode året før. Så langt i år har 4563 boenheter blitt solgt, noe som er 43% lavere enn samme periode i 2022. Samlet antall solgte nye boliger i løpet av de siste tolv månedene er 15.960, en nedgang på 36% sammenlignet med den forrige tolv-måneders perioden.

Hiim bemerker at både salg og igangsetting av boliger ligger langt under boligbehovet, noe som kan resultere i boligmangel, økende ledighet og tap av kompetanse i bransjen. Han ber om tiltak for å avhjelpe situasjonen, som økte rammer i Husbanken og forbedret permitteringsordning.

Boligbyggerne Obos og Selvaag bekrefter også nedgangen, med planer om betydelig redusert bygging i år. Selvaag Bolig-administrasjonen peker på høye byggekostnader som en hovedårsak til at det kommer lite nytt ut på markedet.

Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), understreker kommunenes ansvar i boligbyggingen, og peker på en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Han trekker frem Sandefjord og Kristiansand som gode eksempler på kommuner som har lykkes med boligpolitikken.

Markedet for nye fritidsboliger er også på nedgang, med 64% færre salg av nye fritidsboliger så langt i år sammenlignet med samme periode i 2022. I løpet av de siste tolv månedene er det solgt 59% færre nye fritidsboliger sammenlignet med den forrige tolv-måneders perioden.

(Kilde: Boligprodusentenes Forening, Dagens Næringsliv)

Relaterte innsikter

No items found.